Mijn werkwijze

Met enthousiasme en plezier denk ik mee met de opdrachtgever over te bereiken doelen en daarbij passende (leer)vormen. Na een intake gesprek, maak ik een voorstel voor de opzet van de activiteiten. Wanneer de opdrachtgever zich hierin kan vinden volgt een offerte met vraag, opzet en beoogd resultaat van de activiteiten. Dit is altijd maatwerk en kan varieren van een korte workshop tot een uitgebreid programma met verschillende activiteiten.

Een voorbeeld van een programma:

Veranderingen binnen en buiten een organisatie of gemeente vragen van de medewerkers een andere manier van denken en werken dan zij gewend zijn. Thema's die bij de interactie met klant / burger centraal staan zijn bijvoorbeeld: het aansluiten bij de vraag, transparant communiceren en uitgaan van eigen kracht en regie.
Om de van de medewerkers gevraagde gedragsverandering te bewerkstelligen ontwikkel ik in samenwerking met de opdrachtgever een hierop gericht programma. Onderdelen van zo'n programma kunnen zijn:

 • een startbijeenkomst om gezamenlijk de doelen te formuleren
 • een workshop over de benodigde basiskennis
 • een training waarin houding en vaardigheden aan bod komen
Dan kan er transfer naar de praktijk plaatsvinden door middel van:
 • begeleide intervisie
 • persoonlijke coaching
 • opdrachten aan de medewerkers
 • beeld of spraakopnamens die nabesproken wordenEen voorbeeld van een training:

Een organisatie wil haar medewerkers de vaardigheden geven om gedragsverandering bij klanten te stimuleren. De vaardigheden in mijn training zijn direct toepasbaar in de praktijk. Dit komt door mijn praktijkvoorbeelden, de gebruikte casussen en de vragen aan de deelnemers tijdens de bijeenkomsten. Er is ook aandacht voor kennis en theorie, maar die staat vooral ten dienste van de praktijk.
Het toepassen van verschillende gesprekstechnieken komt hierbij volop aan de orde. Ik creŽer voor deelnemers een veilige sfeer in de bijeenkomst, heb aandacht voor de behoefte van de individuele deelnemers en gebruik humor om ook wanneer het onderwerp zwaar is de energie in de groep te behouden.

Een voorbeeld van coaching:

Een organisatie wil ťťn of meerdere medewerkers die regelmatig aan lopen tegen een lastig thema begeleiding aanbieden om zich hierin te ontwikkelen. Tijdens een coachtraject ga ik samen met de medewerker(s) aan de slag om bewuster naar zichzelf te kijken en uit verschillend gedrag te kunnen kiezen in de lastige situaties. Dit begint met het herkennen en erkennen van de eigen ontwikkelde patronen, overtuigingen, houding en gedrag.
Ik gebruik hiervoor verschillende methodes, bijvoorbeeld:

 • oplossingsgericht werken
 • systemisch werken
 • voice dialogue
 • video interactie begeleiding

Werken met een trainingsacteur:

Kennis zonder ervaring wordt snel vergeten en heeft op de langere termijn weinig effect op het gedrag van medewerkers in contact met hun klanten. Om die ervaring zeker te stellen, werk ik graag samen met professionele trainingsacteurs. De acteurs worden in oefensituaties ingezet als levend lesmateriaal waardoor het leren verdiept en versnelt. In een veilige omgeving kan op deze wijze door de medewerkers geŽxperimenteerd worden met nieuw gedrag. Door positieve ervaringen op te doen, ontstaan nieuwe overtuigingen: wat de medewerker voorheen niet dacht te kunnen, kan hij of zij nu wel. De vorm waarin we met elkaar werken is open en speels, medewerkers gaan als vanzelf meedenken en meedoen in de oefensituatie.
Vormen waarin een acteur deelneemt zijn bijvoorbeeld:

 • het regiemodel, waarin deelnemers het gedrag van de acteurs sturen
 • caroussel, waar deelnemers in stappen vaardigheden oefenen
 • simulatie met feedback van de acteur