Udjat Training & Coaching

Een rode draad in mijn werk is communicatie van medewerkers binnen hun organisatie. Kwaliteit van communicatie is essentieel in het contact van medewerkers met hun klanten. Wanneer is een gesprek een dialoog in plaats van een discussie?

Sinds 2008 heb ik vanuit Udjat Training en Coaching (UTC) verschillende ontwikkel trajecten verzorgd voor organisaties zoals de Gezondheidszorg, Gemeenten, Jeugdhulpverlening en het Onderwijs. Naast het werken binnen UTC, heb ik ruim 15 jaar ervaring binnen de Jeugdhulpverlening en heb daarin medewerkers getraind, gecoached en begeleid.

Ik heb mij gespecialiseerd in:

  • Motiverende gespreksvoering
  • Oplossingsgericht werken
  • Systemisch werken
  • Multicultureel werken
  • Video Interactie Begeleiding
  • Voorkoming Kindermishandeling / Huiselijk Geweld
  • Gesprekken met kinderen en jeugdigen

Door de jaren heen, heeft mijn idee over leren binnen organisaties zich ontwikkeld. Ik wil als trainer/coach op zoek gaan naar contact en wederkerigheid. Belangrijke aspecten voor mij zijn wederzijds begrip, dialoog, het ontvouwen van de subtiliteit van een leerproces en eigenaarschap voor het eigen leren.

 
Wat medewerkers bindt aan organisaties is veiligheid en respect, maar ook het aanbod van mogelijkheden om professioneel te groeien en als mens hiermee van betekenis te zijn voor de (werk)omgeving. Mensen leren waar vrijheid en verbondenheid centraal staat, en waar dat-wat-is belangrijker is dan dat-wat-ontbreekt. Om te kunnen leren en ontwikkelen zal het referentiekader van de deelnemer, dat immers de aard van haar/zijn waarneming bepaalt, moeten worden verruimd.

Nieuwe ideen ingebracht in een groepsbijeenkomst of in een coachgesprek, kunnen zichtbaar maken wat de medewerker voordien niet waar kon nemen. Wanneer een ander de werkelijkheid met andere ogen waarneemt, kan onbegrip of verwarring ontstaan. Dit maakt echter ook duidelijk dat er niet n werkelijkheid is.

In een training of bij coaching stimuleer ik medewerkers om met elkaar in dialoog te gaan over deze verschillen in waarneming en waarheid. Inzicht in deze verschillen, getoetst aan theorie en praktijk, leidt tot een eerste stap naar gedragsverandering. Uiteindelijk is dit nieuwe gedrag van medewerkers hetgeen dat echte en blijvende verandering teweeg brengt in een organisatie.