Aanbod

Udjat Training en Coaching kan voorzien in diverse trainingen, workshops en coaching trajecten, gericht op communicatie en samenwerking. In al deze bijeenkomsten kan worden gewerkt met een trainingsacteur, dit versnelt en verdiept het leerproces.

De programmas worden op maat gemaakt voor uw organisatie en sluiten direct aan bij wat er in de organisatie aan kennis en vaardigheden aanwezig is. Hierdoor zullen de medewerkers de nieuwe materie optimaal ervaren als een logische ontwikkeling. De vaardigheden die de medewerkers gaan leren zijn immers een verdieping en uitbreiding van hun huidige repertoire.
   Enkele voorbeelden van programmas:

Communiceren met burgers binnen de nieuwe omgevingswet.

De nieuwe omgevingswet vraagt van medewerkers van gemeenten dat zij burgers en bedrijven actief stimuleren om zelf ideëen aan te dragen voor hun leefomgeving. Dit vraagt van deze medewerkers een communicatiestijl die open, transparant en nieuwsgierig is. De medewerkers moeten leren aan te sluiten bij de doelen, waarden en motieven van een klant. De bijeenkomsten zijn gericht op het leren van progressiegericht werken en motiverende gespreksvoering. Verschillende gesprekstechnieken worden uitgelegd en geoefend. Voorbeelden hiervan zijn, het vragen naar de gewenste toekomst en het verkennen van de eigen mogelijkheden en kracht van de klant. De combinatie van samenwerken en sturen in een gesprek tussen klant en medewerker, worden geleerd middels de methode van progressiegericht sturen.

Motiverende gespreksvoering.

Motiverende gespreksvoering is een directieve persoonsgerichte gespreksstijl, bedoeld om verandering van gedrag te bevorderen. Deze stijl is gericht op het verhelderen en oplossen van de ambivalentie ten opzichte van de verandering. Men leert in de bijeenkomsten vragen te stellen om de intrinsieke motivatie van de klant te ontdekken. De medewerkers oefenen reflectief luisteren als sturingsinstrument en middel om weerstand te verminderen. Daarnaast leert men het verschil tussen weerstand en bezwaar herkennen en hanteren. Motiverende gespreksvoering is een wetenschappelijk onderbouwde methode om klanten een stap verder te helpen om hun zelf gekozen doelen te behalen. Een uitgangspunt hierbij is dat ieder mens behoefte heeft aan autonomie.

Oplossingsgericht werken.

In deze bijeenkomsten staan vaardigheden centraal die klanten helpen bewegen in de richting van een gewenste situatie. Uitgangspunt hierbij is dat de klant zelf de oplossing al in zich heeft, en de medewerker help deze bewust te maken. De hiervoor benodigde vaardigheden zijn:

  • Het bevorderen van oplossingsgericht denken en spreken, door het stellen van gerichte open vragen, die als doel hebben de klant aan te moedigen zélf oplossingen voor zijn/haar situatie te verkennen.
  • De oplossingen genoemd door de klant te bevestigen/bekrachtigen, zodat deze zich gesteund voelt bij het benoemen hiervan.
  • De oplossingen van de klant verder te verkennen en deze hierop zelf antwoorden te laten vinden.
  • Het geven van feedback aan de klant met als doel te helpen bij het formuleren van doelen.

Verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Deze bijeenkomst maakt zichtbaar hoe u de stappen van de verbeterde meldcode vorm kunt geven binnen uw organisatie. Voor alle beroepskrachten is deze workshop een praktische manier om meer vaardigheden te ontwikkelen voor het toepassen van de 5 stappen van de meldcode. Daarnaast geeft de workshop informatie over de nieuwe ontwikkelingen zoals het afwegingskader, die relevant zijn voor uw organisatie.
Optioneel worden in samenwerking met een acteur hierbij interactieve demonstraties gebruikt, die zijn gebaseerd op casuďstiek uit de praktijk. Dit brengt veel voorkomende triggers en valkuilen in beeld. Zie ook Dubbel-E acteerservice.Praten met kinderen en pubers.

De onderwerpen die in de bijeenkomsten aan de orde komen zijn: Hoe kan ik met een kind of jongere ontspannen en toch doelgericht een gesprek voeren over lastige onderwerpen? Welke werkvormen ondersteunen mij hierbij? Hoe kan ik de 'werkbare' wensen van het kind bevestigen en bekrachtigen, zodat het kind zich gesteund voelt bij het praten over zijn/haar beleving. Welke houding en vaardigheden zijn bruikbaar in dit soort gesprekken?